پایتخت بازار ایرانی ماه رمضان مواد غذایی

پایتخت: بازار ایرانی ماه رمضان مواد غذایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث در عمرم به استان فارس نرفته ام ، سرنخ کشف قتل و تجاوز به زن جوان آرایشگر جهرمی/ مرد دستگیرشده

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ‌هایی رسیده است که نشان می‌دهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

سرنخ کشف قتل و تجاوز به زن جوان آرایشگر جهرمی/مرد دستگیرشده:در عمرم به استان فارس نرفته ام

عبارات مهم : ایران

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ هایی رسیده است که نشان می دهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

کشور عزیزمان ایران نوشت:رسیدگی به این پرونده از عصر ١٠ دی سال ٩٣ و درپی تماس زن جوان وحشتزده با پلیس جهرم شروع شد. این زن باصدای لرزان گفت: «مشتری آرایشگاهی هستم که امروز صبح وقت داشتم. ولی هنگامی که به اینجارسیدم با کمال تعجب دیدم در آرایشگاه باز هست. هر چه مژگان- زن آرایشگر- را صدا زدم جوابی نداد و زمانی که وارد آرایشگاه شدم ناگهان با جسد مژگان روبه رو شدم.»

در پی این تماس تیمی از کارآگاهان جنایی راهی محل شدند وپس ازبررسی های مقدماتی دریافتند زن جوان با اصابت جسم سخت به سرش کشته شده است است.

در عمرم به استان فارس نرفته ام ، سرنخ کشف قتل و تجاوز به زن جوان آرایشگر جهرمی/ مرد دستگیرشده

پس ازبررسی های لازم، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و کارآگاهان جنایی، تحقیق دراین باره را دردستورکارقراردادند.تا اینکه در ادامه تحقیقات مشخص شد ساعت سه بعدازظهر روز قبل و در حالی که زن جوان تک و تنها در آرایشگاه بوده، مردی وارد آنجا شده است و وی را بعد از آزار و اذیت به قتل رسانده و بعدهم گریخته است.

بررسی ها جهت رازگشایی از این جنایت ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان جنایی جهرم متوجه شدند گوشی زن آرایشگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال شده است است و مرد میانسالی به نام سیروس از آن استفاده می کند.

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ‌هایی رسیده است که نشان می‌دهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

بدین ترتیب هویت فردی که از گوشی استفاده می کرد شناسایی شد و کارآگاهان جنایی جهرم با دریافت نیابت قضایی راهی پایتخت شدند.

آنها آخر روز گذشته سیروس را بازداشت کرده و او را جهت تحقیقات به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال دادند. ولی مرد میانسال در نخستین جلسه تحقیق منکر جنایت شد و گفت: تا به حال در عمرم به استان فارس نرفته ام و زن آرایشگر را هم نمی شناسم. من مغازه گوشی تلفن همراه فروشی داشتم ولی ورشکست شدم و بعد از آن دستفروشی می کنم. گوشی را هم مدتی قبل از یک دستفروش خریدم.با توجه به اینکه قتل در شهر دیگری رخ داده هست، پرونده به همراه متهم دستگیرشده به دادسرای مربوطه ارسال شد.

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | همراه | آرایشگر | آرایشگر | آرایشگاه | آرایشگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs