پایتخت بازار ایرانی ماه رمضان مواد غذایی

پایتخت: بازار ایرانی ماه رمضان مواد غذایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مطالعه زیر نور گیاه

محققان ام آی تی با الهام از کرم‌های شب‌تاب روشی را اختراع کردند که با استفاده از آن می‌توانند گیاه آب تره را به یک منبع نور تبدیل کنند، آنان به‌منظور تبدیل گیاه

مطالعه زیر نور گیاه

مطالعه زیر نور گیاه

عبارات مهم : محققان

محققان ام آی تی با الهام از کرم های شب تاب روشی را اختراع کردند که با استفاده از آن می توانند گیاه آب تره را به یک منبع نور تبدیل کنند، آنان به منظور تبدیل گیاه به یک منبع روشنایی، از سه مولفه متفاوت استفاده کردند که هریک درون نوعی از نانوذرات تعبیه شده است و درون برگ های گیاه کارگذاشته شد.

به گزارش ایرنا از ساینس، کرم های شب تاب درخشندگی خود را از طریق فرآیندی که بین آنزیمی موسوم به luciferase و مولکولی موسوم به luciferin برقرار می شود، به دست می آورند. محققان دانشگاه ام. آی. تی آمریکا هم از آنزیم و هم از مولکول مذکور استفاده کردند. آنها همچنین جهت شدت یافتن این فرآیند از یک آنزیم دیگر موسوم به co-enzyme A استفاده کردند.

این مولفه ها درون نانوذرات تعبیه شده است و به شکل یک محلول در آمد، سپس محققان این محلول را از طریق روزنه های هوای موجود روی برگ های گیاه به درون برگ ها وارد کردند. بعد از راه یافتن نانوذرات به ساختارهای درونی گیاه، سه مولفه مذکور آزاد شده است و درون سلول ها با یکدیگر تصویر العمل می کنند و در نتیجه برگ های گیاه شروع به درخشش می کند.

مطالعه زیر نور گیاه

هدف محققان از انجام این تحقیقات ساخت گیاهانی است که توانایی استفاده به عنوان چراغ رومیزی را داشته باشند.

در حال حاضر این گیاه قادر است به مدت چند ساعت بدرخشد، ولی محققان امیدوارند با اجرای یک برنامه بلندمدت بتوانند گیاهانی را تولید کنند که جهت مدتی زیاد نور زیادی را در اختیار قرار دهند.

محققان ام آی تی با الهام از کرم‌های شب‌تاب روشی را اختراع کردند که با استفاده از آن می‌توانند گیاه آب تره را به یک منبع نور تبدیل کنند، آنان به‌منظور تبدیل گیاه

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs